Name:
Location: Arnhem, Gelderland, Netherlands

Always looking for new critters

Tuesday, November 15, 2005


De nieuwe directeur, Rob van Westrienen vat de activiteiten van RAVON van het afgelopen jaar samen. Nieuwtjes zijn:
Project Ambition http://www.life-ambition.com, met als doel het verbeteren van de biotoop voor amfibieën.
Er komt waarschijnlijk geld voor een vervolg van de inhaalslag. Het is nu ook de bedoeling dat alle nederlandse beken weer opnieuw geïnventariseerd worden in het kader van de inhaalslag.

Er komen drie publicaties:
-Cursus inventariseren van beek- en poldervissen.
-Cursus inventariseren reptielen en amfibieën (herziening)
-Herziening van de rode lijst amfibieën en reptielen. Posted by Picasa

1 Comments:

Blogger Jim Minte said...

All that I know I learned after I was thirty.
I have a Phone Sex site/blog. It pretty much covers Phone Sex and Adult related talk.

Come and check it out if you get time :-)
Here is our number 1-900-336-8777

7:50 AM  

Post a Comment

<< Home