Name:
Location: Arnhem, Gelderland, Netherlands

Always looking for new critters

Tuesday, November 15, 2005
Ton Stumpel vat kernachtig het streven van de natuurbeheerder met oog voor flora en fauna samen: "Kleinschalig Mozaiek".
Hij komt ook met een duidelijke analyse van alle problemen die er zijn in het natuurbeheer.
Er wordt aangegeven wat de belangen, mogelijkheden en plichten zijn van: politiek, beleidsambtenaren, beheerders, deskundigen en vrijwilligers, waarbij de beheerder als uitvoerder in het veld de belangrijkste plaats inneemt.
Voor RAVON is de belangrijkste boodschap dat het onderzoek naar de herpetofauna erg versnipperd is en dat er meer gecommuniceerd moet worden tussen experts en beheerders.

Als praktisch voorbeeld geeft Ton Stumpel het poelenbeleid. Er worden veel poelen aangelegd, maar vaak op de verkeerde plaatsen en vervolgens worden ze slecht onderhouden. Met uitzondering van wat lokale successen (Boomkikker Achterhoek zie weblog http://boomkikkerexcursie.blogspot.com) resulteert deze aanpak slechts in een verbetering van de stand van algemene soorten. Als er meer expertise gebruikt wordt richt men zich op verbetering van de kernpopulatie en worden beheersovereenkomsten gesloten om continuïteit te garanderen etc.. Kortom er wordt dan meer rekening gehouden met ecologische eisen. Verder was er nog het heidebeheer onder de loep genomen, waar een soortgelijk verhaal opgaat. Een laatste advies was BENUT WETGEVING. Er is een strenge wetgeving gerealiseerd ten behoeve van de bescherming van reptielen, amfibieën en enkele vissen. Terreinbeheerders zijn VERPLICHT rekening te houden met beschermde en rode lijst soorten en kunnen op overtredingen worden aangesproken.
Ook was er de aanbeveling naar het RAVON om de publiciteit te blijven zoeken middels organisatie van onderzoek, campagnes en discussies. Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home