Name:
Location: Arnhem, Gelderland, Netherlands

Always looking for new critters

Tuesday, November 15, 2005Tijdens de tweede lezing licht Tim van den Broek toe, wat het ''programma beheer'' inhoudt . Inh et kort zijn dat de voorwaarden waar een beheersprogramma aan moet voldoen om extra subsidie te krijgen. Jammer genoeg strookt dit vaak niet goed met voorwaarden die reptielen aan hun omgeving stellen. In het bijzonder het plusbeheer waar als voorwaarde wordt gesteld dat van een heidegebied 10% per jaar geplagt moet worden en 50% begraasd lijkt desastreus voor het overleven van reptielen, die het juist van oude structuurrijke heide moeten hebben. Het lijkt nodig om de vinger aan de pols te houden om in ieder geval de kleine gedeeltes van het gebied met hoge reptielenconcentraties hiertegen te beschermen.
Verder sprak hij over de pro's en contra's van monitoring in terreinen van Natuurmonumenten. Vanwege de noodzaak de stukjes van de hei waar reptielen hun leefgebied hebben goed in kaart te krijgen is er een behoefte om om de drie tot zes jaar een vlakdekkende inventarisatie van een terrein te realiseren.
(Dit doet de schrijver van deze log denken aan het hemelvaartweekend en het inhaalslagweekend, waar een behoorlijke animo was om heidegebieden met groepjes af te struinen. Misschien kunnen op regionaal niveau door RAVON ism Natuurmonumenten wat initiatieven ontplooid worden om in belangrijke gebieden dat soort inventarisaties te doen met behulp van vrijwilligers. Dit zou een belangrijke bijdrage zijn om ongewenste plagactiviteiten te voorkomen en tevens weer wat verspreidingsggegevens opleveren.) Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home