Name:
Location: Arnhem, Gelderland, Netherlands

Always looking for new critters

Tuesday, November 15, 2005

Jeroen Reinhold, werkzaam bij landschapsbeheer in Lelystad en contactpersoon voor RAVON Flevoland hield een verhaal over de moeilijkheden die opdoemden bij de bescherming van de rugsteeppad. Er blijkt niet een controle te zijn op de uitvoering van de adviezen van deskundigen. In principe is het genoeg een expert te raadplegen. Of de adviezen in de praktijk worden opgevolgd is voor de procedure niet van belang. (Ligt hier weer een taak voor de vrijwilligers? Het is niet duidelijk wat er aan gedaan kan worden, omdat bij de compenserende maatregelen voor de Schuytgraaff elke controle van LNV ontbreekt en er niets blijkt te gebeuren. Lijkt mij een zaak voor de politiek (tweede kamer of provinciale staten). In Almere werd gelukkig wel serieus rekening gehouden met natuurbelangen en waren er wat poelen met begeleidend biotoop aangelegd ter compensatie van de aanleg van een woonwijk. Helaas werd er in de pers de nadruk gelegd op de kosten van de maatregelen, (115000 euro), wat gezien de opbrengst van een complete woonwijk eigenlijk een lachertje is. Het was wel de vraag of met de aanleg van de poelen het beoogde doel van de soortbescherming bereikt wordt, namelijk de consolidatie en versterking van de rugstreeppaddenpopulatie. Voorlopig zal de rugstreeppad wel voor alle partijen een dilemma blijven vanweg zijn voorkeur voor bouwrijp gemaakte grond. Hier moet eigenlijk een constructieve oplossing worden gezocht, maar dat wordt bemoeilijkt door de regelgeving.

Jammer genoeg is er geen geslaagde foto van Jeroen om aan de weblog toe te voegen.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home